Hỗ trợ
 Nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không
Công ty TNHH Sài Gòn Hà Nội Express
Dịch vụ chuyển phát chuyên nghiệp
Dịch vụ bảo hành hoàn hảo
Nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không
Chuẩn bị hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan
Làm thủ tục hải quan
Theo luật sửa đổi một số điều của luật hải quan đã được quốc hội khóa x1, kỳ họp thứ bảy thông qua, có hiệu lục thi hành từ ngày 1/6/2006, nghị định 154/2006 CP-CP ngày 15/12/TT-BTC của bộ tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, trong đó quy định khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải:
- Mở tờ khai hải quan - tính thuế
+ Trước khi đến cơ quan hải quan làm thủ tục công ty phải khai báo hải quan điện tử trên mạng của hải quan. Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai, nộp, xuất trình những chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan.
+ Việc khai hải quan được thực hiện theo mẫu tờ khai hải quan do bộ tài chính quy định.
+ Người khai hải quan khai đầy đủ chính xác rõ ràng về tên và mã số hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, giá trị hải quan, các loại thuế suất và các tiêu chí khác quy định tại tờ khai hải quan, tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.
+ Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, bộ hồ sơ bao gồm các chứng từ sau:
1.Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu: 2 bản chính
2. Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các chứng từ pháp lý có giá trị tương đương hợp đồng: 1 bản sao
3. Vận tải đơn: 1 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chinh của các vận đơn có ghi chữ coppy
Tùy trường hợp cụ thể, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:
1. Bảng kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng hóa đóng gói không đồng nộp cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan. Bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ sau nhất: 1 bản chính và một bản sao
2. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra nhà nước về chất lượng: 1 bản chính
3. Chứng thư giám định trường hợp hàng hóa được giảm phòng hàng trên cơ sở giám định 1 bản chính
4. Tờ khai giá trị hàng nhập khẩu trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai tờ  khai giá trị hàng hóa: 1 bản chính
5. Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: 1 bản
6. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phòng trường hợp chủ hàng phải yêu cầu được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt: 1 bản gốc và 1 bản sao.
7.Các  chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 1 bản chính

Dịch vụ chuyển phát nhanh toàn quốc
chuyenphatnhanhsh.com
[Quay lại]

 Các Hỗ trợ khác....

Hướng dẫn đóng gói hàng hóa thông thường
Cẩm nang 1
5 lỗi seo phổ biến có thể phá vỡ vị trí xếp hạng của bạn
10 năm mặn nồng của Bằng Kiều-Phương Trinh
Nửa thế kỷ vụ đánh ghen rùng rợn nhất Sài Gòn
Hướng dẫn đóng gói hàng hóa là linh kiện điện tử, laptop, điện thoại di động
Hướng dẫn đóng các loại hàng hóa là kính, thủy tinh
Hướng dẫn đóng gói các loại hàng hóa là chai lọ chứa chất lỏng.
Trang : 1 2 3 [>] [>>]