Hỗ trợ
 Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa chuyển phát nhanh và hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường
Công ty TNHH Sài Gòn Hà Nội Express
Dịch vụ chuyển phát chuyên nghiệp
Dịch vụ bảo hành hoàn hảo

Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa chuyển phát nhanh và hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường
 - Hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển phát nhanh là hàng hóa do các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế có ngành nghề phù hợp, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.Trên các vận tải đơn(EWB) phải thể hiện tiêu chí tên loại công ty phát hành(ví dụ DHL Express, Fedex Express...)
-  Hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường là hàng hóa do các công ty vận chuyển được thành lập theo các quy định của pháp luật, hàng hóa đó được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm không thuộc Chi cục hải quan chuyển phát nhanh quản lý.
Chuyển phát nhanh là gì?
Chuyển phát nhanh hay giao nhận là việc các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, phân loại, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và kiện, gói hàng hóa tận tay người nhận hàng. Quá trình vận chuyển đó có yếu tố nhanh về thời gian và độ tin cậy cao.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh
 Hiện nay chi cục hải quan chuyển phát nhanh thuộc cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ làm thủ tục hải quan đối với các loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm nhập tái nhập, hàng phi mậu dịch, xuất nhập khẩu...
Khách hàng có thể  nghiên cứu kỹ các nội dung quy định tại các thông tư 100/2011/TT-BTC, thông tư 99/2010/TT-BTC, thông tu 36/2011/TT-BTC của bộ tài chính nêu trên.
Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển qua đường hàng không quốc tế theo thông tu 100/2011/TT-BTC của bộ tài chính thì Tổng cục hải quan ban hành quyết định số 662/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 4 năm 2011 về việc phân luồng và kiểm tra hải quan. Theo đó, nếu các loại hàng hóa thông thường phải kiểm tra thực tế  theo tỷ lệ được duyệt, thì sự khác biệt của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển qua đường hàng không quốc tế được phân làm 3 luồng: luồng 1 (xanh), luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ)

Hàng hóa luồng 1: gồm hàng hóa nhập khẩu tài liệu, chứng từ thương mại, hàng hóa nhập khẩu được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, hàng hóa nhập khẩu không phải nộp thuế, bao gồm hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế, hàng nhập khẩu có thuế (là hàng không có hợp đồng giữa những người gủi hàng và người nhận hàng) nhưng được miễn thuế theo quy định hiện hành của pháp luật. Về kiểm tra hải quan: hàng hóa luồng này được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp xét thấy cần thiết thì lãnh đạo chi cục hải quan quyết định kiểm tra xác suất theo tỉ lệ từ 1% đến 5% của cả luồng. Thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa bằng thiết bị máy soi hàng. Nếu phát hiện lo hàng có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa bằng biện pháp thủ công đối với toàn bộ lô hàng.

Hàng hóa luồng 2: bao gồm hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế, có giá khai báo đến 20.000.000 đồng.Về kiểm tra hải quan; hàng hóa luồng này thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa bằng thiết bị máy soi hàng. Trường hợp xét thấy cần thiết thì lãnh đạo chi cục hải quan quyết định kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 3% đến 5% của cả  luồng hàng bằng biện pháp thủ công

Hàng hóa luồng 3: bao gồm hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế có trị giá khai báo trên 20.000.000 đồng, hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng thuộc diện kiểm tra trọng điểm theo quy định của cơ quan nhà nước chuyển ngành, hàng hóa chưa xác định được nội dung khai báo hải quan, hàng hóa có mối nghi ngờ về trị giá khai báo theo quy định của pháp luật. Về kiểm tra hải quan: hàng hóa luồng này thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa bằng biện pháp thủ công.

Về tiêu chuẩn được miễn thuế
Khách hàng cần nghiên cứu nội dung miễn thuế quy định tại quyết định số 78/2010/QĐ-TTG ngày 30/11/2010 của thủ tướng chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của chính phủ quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu tặng nhập khẩu được miễn thuế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh toàn quốc
chuyenphatnhanhsh.com

[Quay lại]

 Các Hỗ trợ khác....

Hướng dẫn đóng gói hàng hóa thông thường
Cẩm nang 1
5 lỗi seo phổ biến có thể phá vỡ vị trí xếp hạng của bạn
10 năm mặn nồng của Bằng Kiều-Phương Trinh
Nửa thế kỷ vụ đánh ghen rùng rợn nhất Sài Gòn
Hướng dẫn đóng gói hàng hóa là linh kiện điện tử, laptop, điện thoại di động
Hướng dẫn đóng các loại hàng hóa là kính, thủy tinh
Hướng dẫn đóng gói các loại hàng hóa là chai lọ chứa chất lỏng.
Trang : 1 2 3 [>] [>>]